گلخانه در استان کرمان

اجاره گلخانه

گلخانه ب مساحت 5200 متر مربع با اتاق کارگری و اربابی و استخر 25 در 4 متر و 3 متر عمق آب موتور و قنات برق کشاورزی و گاز که 4000 متر مربع سالن داره به قیمت 30،...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | سیرجان | مریم شکاری

فروش گلخانه با تمامی امکانات

گلخانه ای با 3 هکتار زمین مجهز به تمامی امکانات با سند مالکیت سالن برداشت سوئیت نگهبانی اب و برق و ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ ماه پیش | جیرفت | زحمتکشان