تخریب و خاکبرداری در استان کرمان

تخریب

تخریب اسفالت و بتن باکمپرسور

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | رفسنجان | علی اکبر زینلی

خاکبرداری

عملیات خاکبرداری و شفته ریزی با مصالح

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | کرمان | ضیای

اجرای عملیات تخریب و خاک برداری و ...

در اسرع وقت با نیروی کار مجرب و مناسب تربن قیمت

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | کرمان | محمدی

اجرای عملیات تخریب-خاک برداری و شفته مرغوب

با بهترین کیفیت و مناسب ترین نرخ ها

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | کرمان | محمدی

خاکبرداری وشفته ریزی

باسلام تخریب،خاکبرداری،گودبرداری وشفته ریزی با مصالح واهک مرخرب وقیمت مناسب

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | کرمان | حصیبی