خدمات مهندسی ساختمان در استان کرمان

نقشه کش صنعتی و ساختمانی و طرحهای سه بعدی اتوکد

انجام طرحهای شما به کمک اتوکد، ساختمانی، صنعتی، سه بعدی، ایزومتریک، دیمتریک، کاوالیر، یک نقطه ای، دو نقطه ای، سه نقطه ای، طرحهای کابینت آشپزخانه ام دی اف یا...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | رفسنجان | عبدالرحیم فداالدینی

محاسبات به روش مقررات ملی امریکا

با قرارداد اجرا با کارا در هرچهار رشته مهندسی طبق مقررات ملی ساختمان خانه بسازید قیمت اجرا در سال93 درکرمان سیرجان ورفسنجان از حداقل متری 4568200 برای یک طبق...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | سیرجان | رضا قرشی

مهندس ناظر ساختمانی با تخفیف ویژه سیرجان

نظارت کلیه پروژه های ساختمانی در شهرستان سیرجان با تائید نظام مهندسی با تخفیف ویژه (کارشناس ارشد عمران)

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | سیرجان | مهندس منوچهر عبدلی

انجام امور کنترل پروژه ،برنامه ریزی و بودجه بندی..

ازماندهی، تعریف و تدوین نیازمندی ها، رویه ها و دستورالعمل های برنامه ریزی و کنترل پروژه ارائه خدمات مشاوره مدیریت برای اجرای موفق پروژه ها اجرای کارآمد طرح...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | کرمان | رحیمی-محبی-گلسرخی

طراحی نقشه

طراحی و اجرای ساختمانهای مسکونی,تجاری و صنعتی09131914988

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | رفسنجان | مهندس اسماعیل خانی

تهیه نقشه ساختمان

دفتر مهندسی کارا اخذ پروانه ساختمان اجرا از پی تا کلید اجرا نظارت محاسبات 3dmax 09138451904 سیرجان بلوارقاانی روبروی ایستگاه کرایه کرمان

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | سیرجان | رضا قرشی