مکنده و دمنده - استان کرمان

کولاک فن: ۰۹۱۲۶۸۵۱۱۹۲ - ۰۹۱۲۱۸۶۵۶۷۱

ساخت هواکش های صنعتی-سقفی- سانتریفیوژ یوتیلیتی فن هواکش موادکش-فشارقوی-نیمه فشار اگزاست فن صنعتی

کولاک فن

کرمان > کرمان

۰۹۱۲۶۸۵۱۱۹۲ - ۰۹۱۲۱۸۶۵۶۷۱

Email

تعداد بازدید: ۷۵

به روز رسانی: ۳ روز پیش

شناسه آگهی: ۱۲۴۹۹۸۲