کود و سم در استان کرمان

خرید و فروش کود مرغ وگاو

خرید و فروش کود گاو و مرغ در سراسر استان کرمان. هومن٠٩٣٧٦٩٨٥٣٠٦

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | کرمان | هومن احمدی

ورمی کمپوست

فروش کود ورمی کمپوست. مشاوره و راه اندازی فارم. فروش راکتور تولید کود ورمی کمپوست. محدوده فعالیت استان کرمان- شهرستان سیرجان

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | سیرجان | سید حسین شهیدی

کود ازته + گرانوله اوره

کود کاران کارمانیا کود ازته گرانوله اوره کود گرانوله اوره سولفوره ارگانیک Fruit Set ( کود ازته ) ویژگها : این کود محتوی کلینو ( ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | سیرجان | کود کاران کارمانیا

کود نانو نیاز درختان پسته و سایر درختان عالی عالی

کود نانو که تا سه سال درخت نیاز به هیچ گونه کودی ندارد چه گاوی چه گوسفندی چه شیمیایی و... . کاملا تضمینی زیر نظر کارشناس ارشد کشاورزی توصیه میشود. (091304397...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | کرمان | رضایی

فروش کود غنی شده و پلیت شده دامی و مرغی

فروش انواع کودآلی و کمپوست و پلیت و کود کمپوست پروتیینی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | رفسنجان | اسدی