کود و سم در استان کرمان

خرید و فروش کود مرغ وگاو

خرید و فروش کود گاو و مرغ در سراسر استان کرمان. هومن٠٩٣٧٦٩٨٥٣٠٦

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | کرمان | هومن احمدی

ورمی کمپوست

فروش کود ورمی کمپوست. مشاوره و راه اندازی فارم. فروش راکتور تولید کود ورمی کمپوست. محدوده فعالیت استان کرمان- شهرستان سیرجان

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۵ روز پیش | سیرجان | سید حسین شهیدی

سولفو پتاس

کود کاران کارمانیا فروش انواع کود های گرانوله و ترکیبی سولفو پتاس Anti Stress ( کود غنی شده پتاسه ) ویژگیها : اصلاح کننده خاکهای شور...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۶ روز پیش | سیرجان | کود کاران کارمانیا

کود نانو نیاز درختان پسته و سایر درختان عالی عالی

کود نانو که تا سه سال درخت نیاز به هیچ گونه کودی ندارد چه گاوی چه گوسفندی چه شیمیایی و... . کاملا تضمینی زیر نظر کارشناس ارشد کشاورزی توصیه میشود. (091304397...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۶ روز پیش | کرمان | رضایی

فروش کود حیوانی

فروش کود حیوانی - گوسفند - گاوی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | رفسنجان | شمس

N.P.K.S هیومیک اسید

N.P.K.S NPK S+HUMIC ACID (2-2-4) + ( کود هوشمند ) ویژگیها : مناسب برای همه محصولات باغی خصوصا پسته، نخیلات و مرکبات . ز...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | سیرجان | کود کاران کارمانیا

بیو فسفات طلایی

کود کاران کارمانیا فروش انواع کود های گرانوله و ترکیبی بیو فسفاته طلایی N.P.K.S( کود هیبریدی ) افزایش عمکرد گیاه 50% ، ریشه زایی سریع ، ویژه مرکبات ،...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | سیرجان | ود کاران کارمانیا