کود و سم در استان کرمان

ورمی کمپوست

فروش کود ورمی کمپوست. مشاوره و راه اندازی فارم. فروش راکتور تولید کود ورمی کمپوست. محدوده فعالیت استان کرمان- شهرستان سیرجان

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۴:۳۶ | سیرجان | سید حسین شهیدی

فروش کود غنی شده و پلیت شده دامی و مرغی

فروش انواع کودآلی و کمپوست و پلیت و کود کمپوست پروتیینی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | رفسنجان | اسدی

فروش کود حیوانی

فروش کود حیوانی - گوسفند - گاوی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | رفسنجان | شمس

ورمی کمپوست

شرکت گلچین کود. تولید، فروش، مشاوره، راکتور

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | سیرجان | سید حسین شهیدی

N.P.K.S هیومیک اسید

N.P.K.S NPK S+HUMIC ACID (2-2-4) + ( کود هوشمند ) ویژگیها : مناسب برای همه محصولات باغی خصوصا پسته، نخیلات و مرکبات . ز...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | سیرجان | کود کاران کارمانیا