طراحی و اجرای سیستم آبیاری در استان کرمان

ابیاری قطره ای و تحت فشار-شرکت آذر آرتزین آسیا

کلیه امور مربوط به اجرای آبیاری در کرمان و شهرستان های اطراف و بندر عباس مانند آبیاری تحت فشار و قطره ای که مزایای بسیاری برای صرفه جویی در آب ،با توجه به کم...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | کرمان | مومنائی