استخر ژئوممبران - استخر - استخر آبیاری - استان کرمان

ایمان مطبوعی: ۰۹۱۵۵۳۱۸۴۷۶ - ۰۹۳۳۰۴۰۸۴۷۶

استخر آبیاری استخر آبیاری در سیرجان اجرای استخرهای نوین با ورقهای ژئوممبران

ایمان مطبوعی

کرمان > سیرجان

۰۹۱۵۵۳۱۸۴۷۶ - ۰۹۳۳۰۴۰۸۴۷۶

Email

آدرس: سیرجان

تعداد بازدید: ۱۶۹

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۹۲۳۷۰۷

تازه های کشاورزی و دامداری در استان کرمان