کود هومی گراس - استان کرمان

شرکت برافزا کشاورز پارس: ۰۳۴۳۴۲۶۰۰۳۹ - ۰۳۴۳۴۲۶۰۰۳۷

خصوصیات اصلی: 1- خلوص بالا : هومی گراس کودی با خلوص بالا برای کشت و کار حرفه ای و گیاهان زینتی محیط بیرون از خانه به مقدار زیادی مصرف می شوند. 2- نا خالصی کم: هومی گراس کودی با ناخالصی کمتر و Ec پایین،عاری از نمک های غیرضروری و ها لوئید های آزاد می باشد و می توانند در انواع گیاهان، دانهالها و گلهای گلخانه ای بکار روند بدون اینکه هیچ تجمع نمکی در خاک بعد از مصرف طولانی مدت ایجاد کنند. 3- فرمول متعادل: هومی گراس کودی با فرمول متعادل از هر نوع عنصر بوده و باعث می شود که علائم کمبود در گیاهان ایجاد نشود و برای گلهای گلخانه ای مناسب ترمی باشد و رشد سالم گیاه را فراهم می کند. 4- افزایش مواد آلی: هومی گراس کودی مواد آلی را به خاکهای کشاورزی دچار کمبود اضافه می کند. 5- افزایش فعالیت ریشه: هومی گراس باعث افزایش فعابیت ریشه می شود. 6- افزایش جذب مواد غذایی: هومی گراس افزایش جذب مواد غذایی را بهبود می بخشد. 7- افزایش سنتز کلروفیل: هومی گراس سنتز کلروفیل را افزایش می دهد. 8- ماندگاری کود: هومی گراس ماندگاری و بهره وری کود را افزایش می دهد. 9- افزایش فعالیت میکروبهای مفید: هومی گراس فعالیت میکروبهای مفید را تحریک می کند. 10- گیاهان سالمتر و محصول بهتر: هومی گراس گیاهان سالمتر و محصول بهتر را به همراه دارد.

شرکت برافزا کشاورز پارس

کرمان > رفسنجان

۰۳۴۳۴۲۶۰۰۳۹ - ۰۳۴۳۴۲۶۰۰۳۷

فکس: ۰۳۴۳۴۲۵۵۳۰۵

Email

تعداد بازدید: ۴۸۷

به روز رسانی: ۲ ماه پیش

شناسه آگهی: ۸۸۹۷۲۳

تازه های کشاورزی و دامداری در استان کرمان

نهال گل محمدی

نهال گل محمدی به روش کشت بافت شرکت تولید نهال طوبی کرمان نهال های عاری از ویروس و باکتری و با کیفیت

۷
کرمان | امین مسعود ابراهیمی

اجاره مدرک آبیاری تحت فشار

با سلام اینجانب با داشتن یک سال سابقه بیمه در رشته آب آماده واگذاری مدرک تحصیل خود به شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکاری جهت اخذ رتبه می باشم. با تشکر