ساخت تولید و انواع بیلر پنج بیل وهفت بیل - استان کرمان

دستگاهی با بازدهی بالا جهت خاک ورزی وشخم زدن زمینهای کشاورزی باغی

رضا قلی نژاد

کرمان > رفسنجان

تعداد بازدید: ۱۵۶۰

به روز رسانی: ۲ ماه پیش

شناسه آگهی: ۱۰۲۶۵۹۵

تازه های کشاورزی و دامداری در استان کرمان