آموزش جوشکاری پولیتلین برای شرکت گاز - استان کرمان

نبی خادم حسین زیی: ۰۹۳۸۴۵۸۶۴۹۳ - ۰۹۱۵۳۴۷۵۸۵۳ - ۰۹۱۲۹۱۵۷۰۵۲

آموزش جوشکاری پولیتلین برای شرکت گاز

نبی خادم حسین زیی

کرمان > کرمان

۰۹۳۸۴۵۸۶۴۹۳ - ۰۹۱۵۳۴۷۵۸۵۳ - ۰۹۱۲۹۱۵۷۰۵۲

تعداد بازدید: ۳۱۷

به روز رسانی: ۲ روز پیش

شناسه آگهی: ۹۰۹۸۳۶

تازه های آموزش در استان کرمان

اعلام همکاری برگزاری همایش ، سمینار

آمادگی همکاری با موسسات علمی؛ سازمان ها؛ مجموعه های فرهنگی ؛علمی ؛ آموزشی جهت برگزاری همایش؛سمینار؛ مشاوره در حوزه های ایده پردازی ؛خلاقیت و... ...

کرمان | شفیعی

تدریس خصوصی ریاضی

تدریس ریاضیات از پایه تا کنکور با بیشترین نتیجه کمترین هزینه. چندجلسه اول ریگان است درصورت ادامه یافتن تدریس هزینه حساب خواهدشد.

سیرجان | زینب