ارایه وساخت انواع المنت های حرارتی برقی و ترموستات - استان کرمان

مهدی روانبخش: ۰۳۴۳۲۲۳۲۳۴۰ - ۰۳۴۳۲۲۳۲۳۴۱ - ۰۳۴۳۲۲۳۱۲۳۱ - ۰۳۴۳۲۲۳۱۲۳۲

مرکز ساخت و توزیع انواع المنتهای حرارتی و ترموستات بنا به سفارش انواع المنت: المنت های لوازم خانگی المنت های صنعتی المنت های تجهیزات پزشکی المنت های گرمکن منبع عرضه انواع : بخاری برقی کرسی برقی اجاق برقی انواع ترموستات برقی: سماوری اتویی آبگرمکن

مهدی روانبخش

کرمان > کرمان

۰۳۴۳۲۲۳۲۳۴۰ - ۰۳۴۳۲۲۳۲۳۴۱ - ۰۳۴۳۲۲۳۱۲۳۱ - ۰۳۴۳۲۲۳۱۲۳۲

Email

آدرس: کرمان- میدان قرنی- جنب سپهبد قرنی5- الکتروصنعت امگا

تعداد بازدید: ۱۰۷۹

به روز رسانی: ۵ روز پیش

شناسه آگهی: ۱۲۳۲۹۸۷