فروش سگ گارد و گله - استان کرمان

افشین هجینی نژاد: ۰۹۱۱۷۵۷۸۵۵۲

اصیلترین نژاد سگ گارد و گله - سگ ژرمن شپرد

افشین هجینی نژاد

کرمان > بردسیر

۰۹۱۱۷۵۷۸۵۵۲

Email

آدرس: کرمام بردسیر روستای هجین دامداری اسماعیل هجینی

تعداد بازدید: ۲۰۴۱

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۷۹۳۵۵۲

تازه های حیوانات خانگی در استان کرمان