جویای کار پرستاری از کودک - استان کرمان

N: ۰۹۰۳۷۳۳۸۰۸۴

نیازمند کار برای پرستاری از کودک بدون کار منزل

نوع آگهی: آماده به کار
جنسیت نیرو: زن

N

کرمان > کرمان

۰۹۰۳۷۳۳۸۰۸۴

تعداد بازدید: ۲۰۰

به روز رسانی: ۹ ماه پیش

شناسه آگهی: ۱۲۲۹۱۹۵

تازه های کار و استخدام در استان کرمان

به یک منشی خانم ترجیحا مجرد نیازمندیم.

شرکت کیابوژان راد جهت تکمیل کادر خود به یک منشی خانم ترجیحا مجرد /آشنا به بازاریابی تلفنی نیازمند است. ساعت کاری : 8 صبح الی 14 عصر.

رفسنجان | شرکت کیابوژان راد