استخدام دولتی و بانک در استان کرمان

جویای کار

نسیم سالاری لیسانس مدیریت دولتی مسلط به کامپیوتر و تایپ.نیازمند کار قراردادی در ادارات دولتی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | جیرفت | نسیم سالاری