انتقال دانشجو و کارمند در استان کرمان

جابه جای پرستار یا بهیار پیمانی بم با کرمان

پرستار وبهیار حتما باید پیمانی باشد ودر صورت جابه جای کامل یک میلیون تومان مژدگانی دریافت میکنید پرستار مورد نظر در پاستور مشغول هست پرستاران بمی ساکن کرمان ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | بم | حبیبه افضلی

جابجایی و انتقال دانشجو

دانشجوی مترجمی زبان دانشگاه بم ورودی 93خواستار جابه جایی با دانشجوی همین رشته در یکی از دانشگاه های ولی عصر رفسنجان یا باهنر کرمان هستم تلفن9364294189

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | کرمان | علیرضا