آموزش ساز در استان کرمان

آموزش و همکاری با گروه موسیقی

گروه  سازهای کوبه ای به سرپرستی ... خوانی در حد خوب. داشتن حداقل یک  ساز کوبه ای یا افکتی. توانائی... مبلغ هزینه های گروه و  آموزش.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | کرمان | مرتضی شفیعی