آموزش نقشه‌ خوانی در استان کرمان

آموزش خصوصی تعمیرات الکترونیک مقدماتی و پیشرفته

 آموزش خصوصی تعمیرات الکترونیک مقدماتی و پیشرفته و ... الکترونیکی معیوب 4-نحوه نقشه  خوانی برد های الکترونیکی 5-آشنایی...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر