آموزش نقشه‌ خوانی در استان کرمان

آموزش قالی بافی در بم

 آموزش قدم به قدم قالی بافی و تابلو فرش بافی در  آموزشگاه آدرس خیابان عربخانه کتابخانه یاران  آموزش نقشه  خوانی عددی و کامپیوتری چله کشی و بافت گره ترک و ....

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۶ روز پیش | بم | مرکز آموزش

آموزش خصوصی تعمیرات الکترونیک مقدماتی و پیشرفته

 آموزش خصوصی تعمیرات الکترونیک مقدماتی و پیشرفته و ... الکترونیکی معیوب 4-نحوه نقشه  خوانی برد های الکترونیکی 5-آشنایی...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر