ارائه خدمات مشاوره در استان کرمان

مشاوره تولیدات هیدروپونیک

 خدمات شرکت دانش سبز ماهان عمده ... غذایی هیدروپونیک ارائه  خدمات  مشاوره ای در زمینه های زراعی و باغی (شناسایی آفات و بیماریها ، مقابله با سرمازدگی) جهت...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | رفسنجان | رحیمی

انجام امور کنترل پروژه ،برنامه ریزی و بودجه بندی..

ازماندهی، تعریف و تدوین نیازمندی... برنامه ریزی و کنترل پروژه ارائه  خدمات  مشاوره مدیریت برای اجرای موفق پروژه... گزارشات کنترلی و تلفیقی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | کرمان | رحیمی-محبی-گلسرخی

فروش تجهیزات شبکه کامپیوتری-کرمان

شرکت شاهرخ نت ،،ارائه دهنده  خدمات مهندسی شبکه های رایانه ای مشاوره، اجرا، پشتیبانی و فروش تجهیزات شبکه 03432475445-03432732328 ،

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | کرمان | شاهرخ نت