استخدام فنی کار در استان کرمان

استخدام مهندس عمران جهت دفتر فنی و کنترل برنامه ز

مهندس عمران جهت دفتر  فنی دارای حد اقل 5 سال تجربه  کار ی مرتبط و مفید در زمینه مسئولیت دفتر ... ارسال فرمایند.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | کرمان | پارس