استخر کشاورزی در استان کرمان

فروش زمین کشاورزی مناسب برای پسته با آب کافی

4 قطعه زمین  کشاورزی مجاور هم، به مساحت کل 72... 3  استخر، نبش جاده اسفالت و کوه.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | رفسنجان | لیاقت

فروش چاه آب و زمین کشاورزی

یک حلقه آب  کشاورزی و 20 هکتار زمین زراعی شامل...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | رفسنجان | سعید شمس