خدمات مشاوره در استان کرمان

مشاوره تولیدات هیدروپونیک

 خدمات شرکت دانش سبز ماهان عمده ... غذایی هیدروپونیک ارائه  خدمات مشاوره ای در زمینه های زراعی و باغی (شناسایی آفات و بیماریها ، مقابله با سرمازدگی) جهت...  مشاوره

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | رفسنجان | رحیمی

انجام امور کنترل پروژه ،برنامه ریزی و بودجه بندی..

ازماندهی، تعریف و تدوین نیازمندی... برنامه ریزی و کنترل پروژه ارائه  خدمات مشاوره مدیریت برای اجرای موفق پروژه... گزارشات کنترلی و تلفیقی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | کرمان | رحیمی-محبی-گلسرخی

فایبرسمنت برد واردکننده فایبر سمنت برد

فایبرسمنت برد واردکننده... شرکت را در ایران عرضه می کند که  خدمات این شرکت شامل فروش اجرا و... ایران ما با سال ها سابقه آماده  مشاوره در زمینه فایبر سمنت...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۲۰:۳۲ | کرمان | شرکت نوژان