صادرات کالا در استان کرمان

مشارکت و سرمایه گذاری در زمینه بازاریابی ، صادرات

مشارکت و سرمایه گذاری در زمینه بازاریابی ، خرید  کالا ،  صادرات کالا و فروش  کالا در آسیای میانه و روسیه

نوع آگهی: سرمایه گذاری

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۶ روز پیش | رفسنجان | وحید جعفری