فروش سالن قارچ در استان کرمان

دستگاه جوجه کشی

 فروش دستگاه جوجه کشی ولوازم ساخت... عالی و خدات پس ازفروش وهمچنین  فروش کنترلرهای  سالن  قارچ و مرغداری زایای دستگاه:بدنه...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر