فروش کارخانه در استان کرمان

فروش کارخانه کنسروجات سیرجان

 فروش کارخانه کنسروجات سیرجان

نوع معامله: فروش

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | سیرجان | کارخانه کنسرو سیرجان پور مهدی شرکت خوشمزه تن

اجاره یا فروش کارخانه

بنام خدا نشانی  کارخانه : کرمان شهرک صنعتی شماره... kva . دویست و پنجاه کیلووات .

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | کرمان | ابراهیمی