قیمت کارخانه در استان کرمان

تولید با ظرفیت خالی در شیفت بعد از ظهر

شرکت یادگار طعم خراسان در... میباشد در هر شهر به یک نماینده به  قیمت کارخانه واگذار نماید. از افراد حقیقی... در شیفت بعد از ظهر تولید میکنیم.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | کرمان | شرکت یادگار طعم خراسان

فروش ایزوگام و خدمات آسفالت و را ه سازی

پخش و نصب با  قیمت درب  کارخانه آدرس : کرمان: شعبه یک :خیابان... شماره دفتر: 03432452691

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | کرمان | جلال حمیدی

خاک معدنی اکسید مس

خرید خاک معدنی اکسید مس با بالاترین  قیمت در استان در صورت اسیدخوری معقول عیار 1 درصد  قیمت 34300 تومان تحویل درب  کارخانه

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | کرمان | ن-خ