ماشین جوجه کشی در استان کرمان

وسایل ساخت ماشین جوجه کشی

فروش دستگاهای  جوجه  کشی و وسایل ساخت  ماشین جوجه کشی در کرمان شامل انواع موتوروو کنترلهای دما ورطوبت رطوبت ساز و شانه و...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | کرمان | ققنوس

تخم نطفه دار بلدرچین

تعداد300تخم بلدرچین نطفه دارنیازدارم برای  ماشین جوجه کشی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۶ روز پیش | کرمان | رضا