مشاوره فنی در استان کرمان

فعالیتهای فنی ومهندسی ،مشاوره و پیمانکاری در صنعت

انجام فعالیتهای  فنی و مهندسی ،،مشاوره و پیمانکاری،... قطعات انواع کانوایر . اموزش و  مشاوره هیدرولیک و پنو ماتیک . لوله کشی ساختمان و صنایع در ابعاد مختلف و...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | سیرجان | مهدی فیروزآبادی