واگذاری رتبه در استان کرمان

شرکت غله و بازرگانی منطقه شش کرمان

شرکت غله و بازرگانی منطقه... برنامه های فرهنگی، اجرای طرح  رتبه بندی کارخانجات آردسازی، اجرای... سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | کرمان | کالارسان پیشتاز کرمان