پمپ در استان کرمان

مدار کنترل پمپ های ابکشی با پیام

ساخت ونصب مدار فرمان پمپ های ابکشی با تلفن همراه قابلیت خاموش وروشن کردن پمپ ابکشی با پیام قابلیت ارسال پیام و تماس در صورت انجام فرمان روشن و خاموش قابلی...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | رفسنجان | پارسیاان سیستم