ارایه وساخت انواع المنت های حرارتی برقی و ترموستات - استان کرمان

مهدی روانبخش: ۰۳۴۳۲۲۳۲۳۴۰ - ۰۳۴۳۲۲۳۲۳۴۱ - ۰۳۴۳۲۲۳۱۲۳۱ - ۰۳۴۳۲۲۳۱۲۳۲

مرکز ساخت و توزیع انواع المنتهای حرارتی و ترموستات بنا به سفارش انواع المنت: المنت های لوازم خانگی المنت های صنعتی المنت های تجهیزات پزشکی المنت های گرمکن منبع عرضه انواع : بخاری برقی کرسی برقی اجاق برقی انواع ترموستات برقی: سماوری اتویی آبگرمکن

مهدی روانبخش

کرمان > کرمان

۰۳۴۳۲۲۳۲۳۴۰ - ۰۳۴۳۲۲۳۲۳۴۱ - ۰۳۴۳۲۲۳۱۲۳۱ - ۰۳۴۳۲۲۳۱۲۳۲

Email

آدرس: کرمان- میدان قرنی- جنب سپهبد قرنی5- الکتروصنعت امگا

تعداد بازدید: ۱۲۳۴

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۱۲۳۲۹۸۷

تازه های صنعت در استان کرمان

زغال پسته رفسنجان زغال زَند

زغال پسته قلمی غربال شده قلمی غربالی کیلویی 2500 بدون غربال کیلویی 2000 کبابی غربال شده کیلویی 1200 زغال ها داخل کیسه میباشد زغال فروشی زَند با نیم ...

رفسنجان | زغال فروشی زَند