سگ نگهبان و شکاری در استان کرمان

ژرمن classA ماده اماده جفت

به علت جابه جایی میفروشم!! فوقولاده اصیل!! زین اسبی شیب استاندارد رنگ بندی نمونه!! زیبا! قیمت و خیلی کم گفتم عادیش پنج قیمتشه تماس بگیر پشیمون نمیشی!! قیمت...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۶:۱۷ | رودبار (کرمان) | مجتبی

سگ هاسکی

نر.دوماهه.واکسن شناسنامه انگل زدایی شده.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | رفسنجان | مجتبی