استخر کشاورزی در استان کرمان

فروش زمین کشاورزی مناسب برای پسته با آب کافی

4 قطعه زمین  کشاورزی مجاور هم، به مساحت کل 72... 3  استخر، نبش جاده اسفالت و کوه.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | رفسنجان | لیاقت

اجاره گلخانه

گلخانه ب مساحت 5200 متر مربع با اتاق کارگری و اربابی و  استخر 25 در 4 متر و 3 متر عمق آب موتور و قنات برق  کشاورزی و گاز که 4000 متر مربع سالن...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | سیرجان | مریم شکاری

فروش چاه آب و زمین کشاورزی

یک حلقه آب  کشاورزی و 20 هکتار زمین زراعی شامل...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | رفسنجان | سعید شمس