انواع قفس در استان کرمان

تعمیرات ونگهداری ماشین آلات صنعتی

انجام تعمیرات وتعمیرات پیشگیرانه در زمینه الکتروموتور -  قفس سنجابی - روتور سیم پیچی واسلیپ... همکاری در کل استان کرمان

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | کرمان | mahdi .Pakguhesh