تحلیل داده در استان کرمان

آموزش سیستم معاملاتی ویژه در بورس بین الملل

در این دوره به طور خصوصی... و روش های مختلف می باشد آموزش  داده می شود. در ضمن در این دوره به آموزش  تحلیل بنیادی نیز خواهیم پرداخت... خودداری می شود.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | کرمان | صادقی

تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه با معادلات ساختاری

انجام  تحلیل های  داده های آماری و پرسشنامه تحلیل ... فرمایید plsmodel@gmail.com

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ ماه پیش | کرمان | طباطبائی