تحلیل سیستم در استان کرمان

آموزش سیستم معاملاتی ویژه در بورس بین الملل

در این دوره به طور خصوصی... شود. در ضمن در این دوره به آموزش  تحلیل بنیادی نیز خواهیم پرداخت... در علم تکنیکال خودداری می شود.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر