تولید نهال در استان کرمان

شرکت تولید نهال طوبی - تولید کننده نهال های پسته E

شرکت  تولید نهال طوبی اولین و بزرگترین  نهالستان ... ebr-1 نهال پسته بذری انواع  نهال های انگور: ردگلوب البرز ... شماره تماس:03413335487

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | کرمان | محمد ابراهیمی

نهال گل محمدی

 نهال گل محمدی به روش کشت بافت شرکت  تولید نهال طوبی کرمان  نهال های عاری از ویروس و باکتری و با کیفیت

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۹:۵۸ | کرمان | امین مسعود ابراهیمی