سالن صنعتی در استان کرمان

سوله خرپایی شهرک صنعتی شماره 3 کرمان

سوله خرپایی مساحت زمین 588 متر زیر بنا 463 متر سند تک برگ 6 دانگ داخل شهرک  صنعتی شماره3  3  سالن دو درب تریلی رو  آب...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | کرمان | سبحان آشورماهانی

سوله شیک جهت اجاره

300 متر سوله با دفتر شیک در بهترین موقعیت شهرک  صنعتی 1 جیرفت مرکز شهر جهت انبار و  سالن کار برق - آب - تلفن - سروسی بهداشتی

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان سوله: ۳۰۰ متر مربع زمین: ۱,۰۰۰ متر مربع

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | جیرفت | محمد علی توکلی