سایت با قیمت مناسب در استان کرمان

آپارتمان صفر فروشی

آپارتمان ۱۱۳ متری برای فروش کرمان - روبروی بیمارستان مهرگان جنب  سایت استانداری مجتمع آفتاب دارای... ؛پارکینگ و انباری معاوضه با زمین  مناسب

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر