سگ نگهبان در استان کرمان

توله سگ نگهبان گریت دن

1.5ماهشه چهارچشم قهوه ای معاوضه بانزاد کوچیکتر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | کرمان | گرت دن