پوشش ضد رطوبت در استان کرمان

عایق و آب بندی و رفع نم و رطوبت ساختمان

عایق کاری و آب بندی با مواد پلیمری ، مواد نانو ، مواد دو جزیی پوشش های مقاوم و ضد اسیدی برای... الاستیسه بالا و بدون ترک خوردگی رطوبت ، نم و ترک سازه های...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر